Usługi szkoleniowe, usługi BHP

Cena : Proszę o kontakt

kompleksowa obsługa małych i średnich firm z zakresu BHP i PPOŹ
przeglądy techniczne, konserwacja oraz naprawy gaśnic
przeglądy techniczne, badania, pomiary hydrantów wew. oraz zew.
próby szczelności węży hydrantowych